Våra golfbanor

18-hålsbanan

Vi är stolta över att kunna erbjuda en vacker, välbyggd och välvårdad 18-hålsbana. Eftersom banan är belägen vid foten av Kilsbergen består karaktären av en blandning av park och skogspartier. Utsikten mot Kilsbergen, skog och mark ramar vackert in vår 18-hålsbana.

Vid Bäverhålet, vårt kanske mest välkända hål, står du upphöjd och ser ner på greenen som har ett förrädiskt läge precis vid en slingrande bäck. På andra sidan vägen har landskapet förändrats en del sedan 2019. En vacker stenbro har placerats över ravinen som numera även innehåller två dammar. Som avslutande hål slår du upp mot klubbhusområdet och dammen som placerats på höger sida om greenen. Innan du når greenen ska du slå över bäcken som rinner mot dammen. Därefter promenerar du över en vacker stenbro för att avsluta din runda.

Vi strävar alltid efter att ha en hög kvalité på vår bana därför sker årligen större eller mindre justeringar på eller kring banan.

Par 3-banan

Vår Par-3 bana stod klar 2017. Syftet är att kunna leverera en spännande korthålsbana med hög kvalitét och tillgänglighet för alla, framförallt nybörjare. Den spektakulära ö-greenen är kanske det mest utmanande hålet på denna bana. Här kan du träna ditt närspel och testa dina kunskaper om dina klubbor och din förmåga. Golfproffset Pierre Fulke har designat vår korthålsbana, förutom ö-greenen som ägaren Henrik Johansson har designat.

ta hand om våra banor

Nya golfregler

Var rädd om våra greener, använd alltid greenlagare och glöm inte att återplacera din torva.

Vintertid och vid frost är det strängt förbjudet att ens beträda banan, gäller spelare, personal och promenerande. Bollplockning i dammar, diken och inom golfbanans område är förbjuden på grund av olycksrisken, gäller hela året.

Allt spel måste registreras i GIT för att vara tillåtet.
Du som spelare måste bekräfta att du är på plats senast 15 minuter innan start.
Start på tee 10 är strängt förbjudet.

Du kan läsa mer om dom här:

Golfregler 2019

Du finner dom även i den nya golfapplikationen för Android och iOS: Rules Os Golf 2019 (R&A)

18-hålsbanan

Index, Slope & Banguide